Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Onderzoek woninginbraken 2018


Het was reeds bekend dat er een dalende trend te zien is in het aantal woninginbraken, maar hoe zit dit in 2018? En welke perioden en plaatsen zijn het meest interessant voor inbrekers? Het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC) deed onderzoek naar woninginbraken. Het informatiecentrum onderzocht politiedata van de afgelopen vijf jaar (in de periode december 2013 tot en met november 2018), waarbij in het bijzonder aandacht werd besteed aan woninginbraken én pogingen tot inbraak.

Dalende trend zet voort
Kijkend naar het aantal inbraken in 2018, concludeert het IIC dat er voor het vijfde jaar op rij minder inbraken hebben plaatsgevonden dan het jaar ervoor. Waar er in 2017 (januari tot en met november) in totaal zo’n 46.915 keer werd ingebroken, ligt het aantal dit jaar (januari tot en met november) op zo’n 41.802. Een imposante daling van 10,9 procent.

Volgens Simon den Hollander, hoofdredacteur van het IIC, heeft dit vooral te maken met succesvolle initiatieven zoals Buurtpreventieprojecten en WhatsApp-buurtpreventie. ‘’Wij zien dat de opkomst van buurtpreventieprojecten en -teams en initiatieven op basis van moderne communicatietechnologie, zoals WhatsApp, een positief effect heeft op het terugdringen van woninginbraken. Een voorbeeld hiervan is WhatsApp BuurtPreventie (WABP), dat reeds groepen geregistreerd heeft staan in zo’n 360 gemeenten. Verder verschaffen gemeenten steeds meer informatie bij het opzetten van buurtinitiatieven.’

Bijna anderhalf keer zoveel inbraken tijdens Kerst en jaarwisseling
De laatste week van het jaar is, kijkend naar de piekperioden van inbraken, het populairst onder inbrekers. Tijdens de kerstvakantie is er bijvoorbeeld 66% meer kans op inbraak vergeleken met 16 gemiddelde dagen van het jaar. Gekeken naar enkel Kerst en Oud- en Nieuwjaarsdag is er zelfs sprake van een verhoogde inbraakkans van 124% voor deze vier dagen gezamenlijk.

Den Hollander ziet hier wel kansen voor verbetering. ‘’Het NIPW liet op 11 december 2018 in een persbericht weten; onderzoek te hebben gedaan naar het gedrag van woonconsumenten tijdens de feestdagen. Hieruit is gebleken dat bijna 1 op de 3 deelnemers aan het onderzoek, bij afwezigheid tijdens de feestdagen, geen bewoonde indruk achterlaat. Zonde, zeker gezien het feit dat het soms een kwestie is van een lampje laten branden.

Grootste inbraakrisico in stad Utrecht
Hoewel de meeste inbraken plaatsvinden in Amsterdam, is de kans dat er wordt ingebroken in Utrecht het grootst. Per inwoner vinden hier de meeste inbraken plaats en is er 160 procent meer risico op een inbraak. Ook in de directe omgeving van Utrecht is er een verhoogd risico op een inbraak. Zeist (158 procent extra risico) en de Bilt (125 procent extra risico) bezetten de top 3 van plaatsen met de meeste inbraken per inwoner.


Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging