Proline MekuNederlandse Uniform Academie

AIVD en MIVD voldoen nog niet aan inlichtingenwet


Internet_hackenRuim een jaar na de invoering van de nieuwe inlichtingenwet voldoen de AIVD en MIVD nog niet aan de eisen wat betreft de rechtsbescherming van de burger. Vooral de militaire inlichtingendienst MIVD blijft op dat gebied tekortschieten, stelt de toezichthouder vast. De wet, die 1 mei vorig jaar inging, geeft de inlichtingendiensten meer bevoegdheden op het gebied van het verzamelen van gegevens.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging