Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Woning dicht na geweld of wapenvondst


Burgemeesters kunnen straks een woning sluiten als de openbare orde rond de woning is of dreigt te worden verstoord door ernstig geweld, zoals een beschieting of het gooien van explosieven. Ook geldt deze bevoegdheid als er wapens in een woning zijn aangetroffen.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging