Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Convenant Nationaal Response Netwerk ondertekend


Zes instellingen en overheidsorganisaties hebben een convenant ondertekend voor het Nationaal Response Netwerk (NRN) met afspraken over samenwerking bij de oplossing van cybersecurity incidenten. Het doel is om bij grootschalige cyberincidenten de kennis en capaciteiten van de deelnemers te bundelen en daardoor de respons op dit soort incidenten verder te versterken.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging