Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Certificatie videotoezichtcentrales op basis van CCV Certificatieschema PAC 3.0


Het CCV heeft in juli 2019 het nieuwe certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) gepubliceerd. Aanleiding hiervoor was de wetswijziging, waarbij ook videotoezichtcentrales vergunningplichtig zijn en dus aan de eisen van dit schema moeten voldoen. Het hierna volgende traject van goedkeuring door de Raad van Accreditatie is afgerond, wat betekent dat certificaten op basis van het nieuwe schema nu ook aan videotoezichtcentrales afgegeven kunnen worden.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging