Proline MekuNederlandse Uniform Academie

RTL: samenscholingsregels worden aangescherpt


Er komt een aanscherping van de samenscholingsregels in Nederland. Iedereen die met meer dan drie mensen in de openbare ruimte is, krijgt een proces verbaal, ook als mensen binnen een groep zich aan de regel houden om 1,5 meter afstand te bewaren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor gezinnen, of kinderen onder de twaalf jaar met een begeleider.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging