Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Nieuws

 • ‘Cyberdreiging is echt heel zorgelijk’
  Nederland wordt digitaal bedreigd, en de situatie is erger dan mensen denken. We kunnen de tegenstanders niet bijbenen. Het gevaar groeit sneller dan de verdediging. "De situatie is meer dan zorgelijk. Echt heel zorgelijk. De dreiging is groot en hun acties verlopen succesvoller dan onze … 26-09
 • Den Haag daagt Hackers uit
  Als eerste gemeente in Nederland nodigt de Gemeente Den Haag ethische hackers uit om op vrijdag 29 september in het Atrium van het stadhuis haar ICT-omgeving te testen op kwetsbaarheden (bugs). De gemeente organiseert deze unieke hackaton, ‘de Bug Bounty Challenge Den Haag', in samenwerking met Haags cyber security bedrijf Cybersprint. De challenge vindt plaats op de laatste dag van de Cyber Security Week. Deze gehele week staat in het teken van digitale veiligheid voor burgers, bedrijfsleven en overheidsorganisaties. De gemeente heeft cyber security hoog in het vaandel staan. Alle systemen worden 24 uur per dag actief gemonitord op kwetsbaarheden. Er is geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van de gemeentelijke ICT-systemen, wel is het goed om de proef op de som te nemen en te onderzoeken of er kwetsbaarheden zijn te vinden die nog onbekend zijn. Iedere dag staan organisaties bloot aan mogelijke hackpogingen en in de continu veranderende ICT-wereld bestaat honderd procent ICT-veiligheid helaas niet. Unieke Bug Bounty ChallengeDe Gemeente Den Haag en Cybersprint dagen hackers uit om tijdens deze Bug Bounty Challenge de Gemeente Den Haag te hacken. Het reglement en de doelen worden bij de start van de challenge, vrijdagochtend om 09.00 uur, bekend gemaakt. Mocht er bij toeval toch al eerder een kwetsbaarheid worden gevonden, dan wil de gemeente dat uiteraard zo snel mogelijk weten. Ethical hackers weten uit ervaring dat gevonden kwetsbaarheden kunnen worden gemeld bij de Informatie Beveiligingsdienst. Het unieke van deze ‘Bug Bounty Challenge' is dat deze plaatsvindt in de échte online omgeving, Dit is voor een Bug Bounty Challenge bijzonder, zelfs de bekende ethical hacker Victor Gevers heeft zich daarom aangemeld. De hacker met de meest creatieve, intelligente of verrassende hack gaat naar huis met een mooie geldprijs en natuurlijk de erkenning van zijn of haar kunnen. De wedstrijdDoor deel te nemen aan de hackaton gaat de hacker akkoord met de voorwaarden van de wedstrijd. Dit betekent dat de hacker verplicht is om kwetsbaarheden aan de organisatie te melden en deze niet verder te delen. ICT-specialisten van de gemeente staan paraat om eventueel gevonden bugs direct te repareren. De Gemeente Den Haag zorgt er te allen tijde voor dat de omgang met persoonsgegevens (opslag etc.) aan de hoogst mogelijke veiligheidseisen voldoet. Ook tijdens deze hack-wedstrijd.De hackaton wordt georganiseerd in samenwerking met Cybersprint, een Haagse cyber security bedrijf dat organisaties zoals de gemeente en financiële instellingen beschermt door realtime cyber risico's te detecteren op alle online kanalen. AanmeldenHackers die mee willen doen aan de Bug Bounty Challenge Den Haag kunnen zich aanmelden via de website van Cybersprint: https://www.cybersprint.nl/blog/mystery-bug-bounty-challenge-the-hague/ 26-09
 • Cybercriminaliteit kost Nederlands MKB jaarlijks een miljard
  Het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor het midden- en kleinbedrijf wordt geschat op 1 miljard euro op jaarbasis. Voor de gehele Nederlandse economie ligt dit bedrag op 10 miljard euro of 1,3% van het BBP. Deloitte heeft voor de tweede keer cyberrisico’s in Nederland gedetailleerd en gekwantificeerd in beeld gebracht op basis van data-analyse.Eerder berichtte het Rathenau Instituut al dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf hoort bij de groep die het meest kwetsbaar is voor hackers. Uit Deloitte’s analyse wordt dit bevestigd. MKB-bedrijven worden daarom steeds vaker het slachtoffer van cybercrime, terwijl tegelijkertijd afdoende cybersecurity steeds minder betaalbaar wordt voor deze groep. Maarten van Wieren, cybersecurityexpert bij Deloitte: “MKB-bedrijven hebben vaak een minder volwassen cybersecuritybeleid of reageren alleen na incidenten, terwijl de cyberaanvallen tegelijkertijd verfijnder en complexer worden.”Gedeelde verantwoordelijkheidVan Wieren vervolgt: “Enerzijds is het midden- en kleinbedrijf zelf kwetsbaar voor cyberaanvallen, anderzijds vormt hun kwetsbaarheid een risico voor grotere bedrijven gezien hun rol als toeleverancier. Bovendien wordt er steeds vaker allerlei digitale informatie uitgewisseld die via MKB-bedrijven gemakkelijk kan worden buitgemaakt door cyberaanvallers. Het op orde brengen van de cyberveiligheid van MKB-bedrijven is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid geworden. Publiek-private samenwerking is steeds belangrijker en alleen door samen te werken, kunnen we tot een weerbare en sterke digitale economie komen.”Verschillende type dreigingen Nederlandse economieHet onderzoek neemt de verschillende vormen van misbruik van informatie als uitgangspunt. Zo blijkt dat de grootste risico’s op waardeverlies voortkomen uit onderbrekingen van de operationele continuïteit (26%) en uit verlies van de betrouwbaarheid van communicatie- en IT-systemen (ook 26%). Het verlies van vertrouwelijke informatie van derden vormt ten slotte met 25% ook een wezenlijk risico.Cyber Value at Risk-rapportHet Cyber Value at Risk-model is voortgekomen uit een samenwerking tussen Deloitte en het World Economic Forum. Het onderzoek naar potentieel waardeverlies is dit jaar voor de tweede keer gehouden. Het model is verder verfijnd doordat databronnen zijn toegevoegd en de groep corporate bedrijven anders is gedefinieerd. Daarnaast is dit jaar voor het eerst het MKB meegenomen. We hebben nu de 2.600 grootste bedrijven van Nederland en 250.000 Nederlandse MKB-bedrijven gesegmenteerd in 15 sectoren. Op basis van de uitkomsten kunnen Nederlandse bestuurders beter bepalen welke investeringen binnen hun organisatie wel of niet nodig zijn op het gebied van cybersecurity. 26-09
 • Cyber Security Week 2017 van start
  De top van de Nederlandse cyberspecialisten van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen was vanochtend bijeen op de campus van veiligheidscluster The Hague Security Delta (HSD) voor de officiële opening van de tweede editie van de Cyber Security Week. De boodschap was luid en duidelijk: met een economische schade van 10 miljard door cybercrime in het afgelopen jaar, is cyber security één van de meest urgente vraagstukken van deze tijd. Onze digitale weerbaarheid behoort hoog op ieders agenda en hiervoor moet voldoende cyber security- en IT-talent worden opgeleid.Tijdens de opening overhandigde Inge Philips, directeur Cyber Security bij accountants- en adviesbureau Deloitte, het eerste exemplaar van het rapport Cyber Value at Risk aan Maarten Camps, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport laat zien dat het totale waardeverlies door cyberrisico’s voor de gehele Nederlandse economie op 10 miljard euro ligt, 1,3% van het BBP. Het verlies voor het MKB wordt geschat op 1 miljard euro op jaarbasis. Wim Kuijken, bestuursvoorzitter van HSD, benadrukte vervolgens in zijn presentatie de noodzaak voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om samen te werken, zowel nationaal als internationaal. Aansluitend was er een paneldiscussie met als deelnemers Dick Schoof (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), Jos Nijhuis (CEO Schiphol en voorzitter van de Cyber Security Raad), André Haspels (directeur-generaal Politieke Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Saskia Bruines (wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs van de gemeente Den Haag). Na de paneldiscussie ging het HackLab Kids van start waarin een groep basisscholieren het Access to Talent-thema van deze eerste dag van de Cyber Security Week benadrukte. Wethouder Saskia Bruines: “De vraag naar goed opgeleid personeel op het gebied van cyber security neemt snel toe. Het is ook daarom van belang kinderen van jongs af aan te scholen in digitale vaardigheden. Van basisschool tot universiteit moet het opleiden van cybertalent hoog op de agenda staan.” Richard Franken, algemeen directeur HSD: “De Cyber Security Week is een prachtig voorbeeld van hoe we als nationaal veiligheidscluster samen met onze partners samenwerking en kennisdeling kunnen stimuleren. Nationaal én internationaal. Zodat we met elkaar een bijdrage leveren aan een veiligere wereld en economische groei. ‘Together we secure the future’.” Cyber Security WeekDe Cyber Security Week vindt van 25 t/m 29 september plaats op 17 verschillende locaties in Den Haag en bestaat uit 80 evenementen waarin honderden experts op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap hun kennis delen, de laatste ontwikkelingen bespreken en nieuwe innovatieve ideeën pitchen. Samen gaan ze op zoek naar innovatieve oplossingen voor één van de grootste uitdagingen in onze moderne, digitale wereld: hoe verzekeren we ons van een veilige cybertoekomst? Het event trekt naar verwachting meer dan 3000 bezoekers naar Den Haag. Deelnemende partijen aan de Cyber Security Week zijn Europol, INTERPOL, NATO, vertegenwoordigers van verschillende Europese veiligheidsclusters uit o.a. de UK, België, Duitsland en Frankrijk, internationale City-CIO’s & CISO’s en vele grote en kleine bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in cyber security. Belangrijke onderdelen van de Cyber Security Week zijn de Europol-INTERPOL cybercrime conferentie en de finale van de EC-Council hacking competitie Global CyberLympics. De Cyber Security Week is een initiatief van The Hague Security Delta de gemeente Den Haag, InnovationQuarter, The Conference The Hague en accountants- en adviesbureau Deloitte en wordt georganiseerd in samenwerking met 80 partners. 25-09
 • Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval
  Ruim 20 procent van de bedrijven met minstens tien werkzame personen heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen. Vooral bedrijven in de financiële sector en de energiesector hadden hier last van. Bij de helft van de getroffen bedrijven leidden deze aanvallen tot kosten. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar ICT-gebruik van bedrijven.De helft van de bedrijven in Nederland heeft wel eens met ICT-incidenten te maken. Aanvallen van buitenaf komen minder vaak voor dan niet-opzettelijke cyberincidenten. Uitval van ICT-diensten door storingen in de hard- of software kwam bijvoorbeeld het vaakst voor. Zo’n 43 procent van de bedrijven had daar in 2016 mee te kampen.Helft bedrijven met ICT-incidenten heeft kostenAanvallen van buitenaf brengen even vaak kosten met zich mee als een storing; ongeveer in de helft van de gevallen. Kosten kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt voor herstelwerkzaamheden of voor extra bescherming van de ICT-systemen. Ook kan sprake zijn van omzetderving. Na een aanval kunnen systemen zijn uitgevallen, of data zijn vernietigd of verminkt. Ook kunnen gegevens zijn buitgemaakt.Al dan niet opzettelijke onthulling van gegevens door eigen personeel brengt beduidend minder vaak kosten met zich mee. Dit type incident komt veel minder vaak voor en vraagt kennelijk om andere – vaak minder kostbare – maatregelen.Verschillen per bedrijfstakIn de meeste bedrijfstakken heeft ongeveer de helft van de bedrijven in 2016 ICT-incidenten gehad, maar er zijn uitschieters naar boven en beneden. De horeca heeft relatief weinig last van ICT-incidenten (33 procent van de bedrijven), bedrijven in de gezondheids- en welzijnszorg relatief veel (57 procent).Aanvallen van buitenaf komen relatief vaak voor in de financiële sector en bij energiebedrijven. In de financiële sector leidden die aanvallen vaak tot uitval van ICT-systemen, terwijl de energiebedrijven na een aanval vaker met vernietigde of verminkte data blijven zitten. ICT-incidenten in de gezondheids- en welzijnszorg komen ook relatief vaak voor, maar zijn vaker storingen in hard- en software en al dan niet opzettelijke onthulling van gegevens door het eigen personeel.Grote bedrijven hebben vaker ICT-incidentenGrotere bedrijven hebben vaker last van ICT-incidenten dan kleinere bedrijven. Zo had drie kwart van de bedrijven met 500 werkzame personen of meer in 2016 te kampen met een of meer ICT-incidenten in 2016. Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen gold dit voor 43 procent. Voor ICT-incidenten door aanvallen van buitenaf waren de percentages voor deze bedrijven respectievelijk 41 procent en 15 procent.Drie kwart cybercrimedelicten niet gemeldIn 2016 is ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten gemeld. Dat is minder dan vier jaar eerder. Vooral identiteitsfraude bij banken of andere financiële instellingen werd de afgelopen jaren minder vaak gemeld. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt op basis van de Veiligheidsmonitor.Naar schatting vonden in 2016 in totaal 2,5 miljoen cybercrimedelicten plaats waar Nederlanders naar eigen zeggen slachtoffer van waren. Het gaat om identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Ruim een kwart (27 procent) van deze delicten werd bij de politie of bij andere instanties gemeld. Dat is minder dan in 2012, toen 31 procent werd gemeld. Deze daling is geheel toe te schrijven aan de afname van het percentage meldingen bij andere instanties. Vooral het melden van identiteitsfraude bij banken of andere financiële instellingen is teruggelopen. Bij consumentenorganisaties werd koop- en verkoopfraude minder vaak gemeld. De meldingsbereidheid bij de politie is gelijk gebleven. Van slechts 8 procent van alle cybercrimedelicten werd in 2016 daadwerkelijk aangifte bij de politie gedaan. Het aandeel aangiften via internet is iets toegenomen.Vooral jongeren en hoger opgeleiden slachtofferRuim een op de tien Nederlanders van 15 jaar of ouder gaf in 2016 aan slachtoffer te zijn geweest van cybercrime. Jongeren, die het meest actief zijn op internet, zijn vaker slachtoffer dan ouderen. Het beeld verschilt echter per delictsoort. Van cyberpesten zijn 15- tot 25-jarigen duidelijk het vaakst slachtoffer, van identiteitsfraude zijn het minst. Koop- en verkoopfraude en hacken treft 15- tot 25-jarigen en 25- tot 45-jarigen ongeveer even vaak. De groep 65-plussers zijn hier het minst vaak slachtoffer van, net zoals van cyberpesten.Het slachtofferschap van cybercrime verschilt ook naar opleidingsniveau. Hoger opgeleiden, die relatief het meest actief zijn op internet, zijn met 13 procent vaker slachtoffer dan lager opgeleiden (8 procent). Zowel van identiteitsfraude en koop- en verkoopfraude als van hacken zijn personen met een hogere opleiding vaker slachtoffer. Alleen bij cyberpesten bestaat geen verschil met lager opgeleiden.Stedelingen en inwoners platteland even vaak slachtoffer cybercrimeTerwijl stedelingen ongeveer twee keer zo vaak als plattelandsbewoners slachtoffer zijn van traditionele criminaliteit, bestaat er bij cybercrime geen wezenlijk verschil tussen stad en platteland. In 2016 zei 11 procent van de inwoners van (zeer) sterk stedelijke gemeenten slachtoffer van cybercrime te zijn geweest, tegen 10 procent van de inwoners van weinig of niet stedelijke gemeenten. Ook voor de afzonderlijke delictsoorten zoals identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten, verschillen de percentages weinig. Een verklaring hiervoor is dat cybercrime op het web gebeurt en daarmee plaatsonafhankelijk is, in tegenstelling tot traditionele criminaliteit.OnderzoekDe Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. In de VM-enquête van 2016 is aan ruim 80 duizend Nederlanders van 15 jaar of ouder gevraagd of ze slachtoffer zijn geweest van cybercrime en - zo ja - hoe vaak. Ook is gevraagd of slachtoffers dit gemeld hebben. Er werd in de enquête gekeken naar de delicten identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken, en cyberpesten.Het slachtofferschap van cybercrime verschilt ook naar opleidingsniveau. Hoger opgeleiden, die relatief het meest actief zijn op internet, zijn met 13 procent vaker slachtoffer dan lager opgeleiden (8 procent). Zowel van identiteitsfraude en koop- en verkoopfraude als van hacken zijn personen met een hogere opleiding vaker slachtoffer. Alleen bij cyberpesten bestaat geen verschil met lager opgeleiden. 25-09

Welkom op de portal voor het Beveiligings Management

Deze website is letterlijk mede mogelijk gemaakt door en voor de beveiligings en security sector. Beveiligingsmanagement maakt het makkelijk om voor de beveiligingsmanagers, securitymanagers, bedrijfsbeveiligers, industriebeveiligers en de beveiligingstaf op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het beveiliging, en security vak te vinden. Op het beveiliging management zijn de interessantste websites uit de beveiliging en de security sector te vinden, welke mede zijn opgegeven door het beveiligingsmanagement, beveiligingsdirecteuren of eigenaren van beveiligingsbedrijven uit de beveiligings en security sector zelf, kortom mede door de meest beslissing bevoegde personen uit het beveiligings management en de security sector.

Doormiddel van o.a. een goede samenwerking met verschillende beveiligingsbedrijven uit de beveiligings sector is gevraagd een praktijk georiënteerd en gecoördineerd toeleveranciers register te maken. Doordat dat de beveiligingsmanagers en eigenaren van beveiligingsbedrijven zelf lijsten aandragen met daarin aangegeven met welke beveiligingstoeleveranciers zij zaken doen, en welke beveiligingstoeleveranciers niet, met uiteraard hun eigen visies daarbij, om op deze manier alleen de meest vertrouwde toeleveranciers voor de beveiligingsbedrijven en het beveiligingsmanagement te benaderen.

Verder vind u snel het meest actuele beveiliging nieuws uit de beveiliging en security sector voor beveiligings bedrijven, want beveiligings bedrijven vinden beveiligings ieuws van verschillende beveiligings nieuws sites belangrijk maar vooral omdat nu verschillende beveiligings nieuws sites gekoppeld staan vinden de beveiligings managers hier veel nieuws, heel veel beveiliging en security nieuws. Kortom, het beveiligings management vindt hier het nieuwste beveiligingsnieuws en security nieuws uit de beveiligings branche en alleen de beste en meest vertrouwde beveiligings toeleveranciers uit de beveiliging en security sector.

meer nieuws

25-09-2017 | Bedrijven betaalden ransomwarehackers vorig jaar ruim 250 miljoen euro
25-09-2017 | Een op de vijf bedrijven doelwit van hackaanval
25-09-2017 | Cybercrime kost economie miljarden
25-09-2017 | Veel cybercrime niet gemeld
25-09-2017 | Nieuw centrum voor cybersecurity voor ondernemers
25-09-2017 | Digital Shadows haalt investering binnen voor Digital Risk Management
24-09-2017 | Proef gesloten poortjes op Amsterdam CS goed verlopen
22-09-2017 | Beveiligingsbedrijven bundelen kennis over Cybersecurity
22-09-2017 | Aantal moorden even hoog als het hele vorige jaar
22-09-2017 | Snelle inzet van politiehonden in gevaar
22-09-2017 | Jury Innovation Awards presenteert genomineerden 2017
22-09-2017 | Jury Innovation Awards presenteert genomineerden 2017
22-09-2017 | Efteling-muziek moet hangjongeren wegjagen van station Amsterdam
22-09-2017 | IDIS neemt deel aan New Security 2018
21-09-2017 | Jury Amsterdam Security Innovation Awards presenteert genomineerden 2017
21-09-2017 | Secure Smart Buildings in de spotlights tijdens Amsterdam Security Expo
21-09-2017 | Politie: weer minder geregistreerde misdrijven
21-09-2017 | Amsterdam: miljoen voor antiterreurmaatregelen
21-09-2017 | Cybercrime Report 2017 Secure Works
20-09-2017 | Kabinet geeft meer geld uit aan veiligheid
20-09-2017 | Tourniquets binnenkort dicht op alle grote NS-stations
20-09-2017 | IDIS finalist OSPAs Awards 2017
20-09-2017 | Wereldwijd 122 records per seconde gestolen in eerste helft 2017
20-09-2017 | Initiatief tegen inbraak bij bedrijven en vermogende particulieren
20-09-2017 | Beveiliging van industriële systemen
20-09-2017 | Ruim 350 miljoen voor inlichtingendiensten
20-09-2017 | Secure Smart Buildings in de spotlights tijdens Amsterdam Security Expo
20-09-2017 | Civis Sollicitus: Gewoon, omdat het kan
19-09-2017 | Prinsjesdag 2017: miljoenen voor terrorismebestrijding
19-09-2017 | Secure Smart Buildings in de spotlights tijdens Amsterdam Security Expo
NBC Beveiliging