Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Nieuws

 • Beveiligd: Test Hoe realiseer je een perfecte ontvangst?
  De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken: Wachtwoord: … Het bericht Beveiligd: Test Hoe realiseer je een perfecte ontvangst? verscheen eerst op Securitymanagement.nl. 16-07
 • Beveiligers bij Maastricht UMC komen in actie voor goede cao
  De beveiligers van het Universitair Medisch Centrum in Maastricht (MUMC+) starten vandaag met stiptheidsacties voor een betere cao. De beveiligers, in dienst van Securitas, beginnen maandag 16 juli om 10.00 uur tot maandag 23 juli 07.00 uur. In de actieperiode zullen zij strikt volgens de zogenaamde GHS-procedure werken. Ook zullen zij technische storingen strikt volgens de procedure afhandelen.De beveiligers zijn onder andere verantwoordelijk voor het sleutelbeheer. Tanja Schrijver van FNV Beveiliging: ‘Ze zijn het zat dat de werkgevers nog steeds geen enkele loonsverhoging voor 2018 bieden.’ Rob Gaastra, beveiliger en kaderlid bij FNV: ‘Onze laatste loonsverhoging was 2 procent in januari 2017. Als we er in 2018 niets bij krijgen, dan gaat onze koopkracht hard achteruit in die twee jaar. Voor ons is dat onacceptabel.’Na lang onderhandelen over de cao Particuliere Beveiliging zonder een stap verder te komen, stelden FNV Beveiliging en CNV Vakmensen de werkgevers in de beveiligingsbranche op 13 juni jl. een ultimatum. Het ultimatum liep af op 30 juni zonder enige toenadering van werkgevers. Sindsdien voeren de twee vakbonden samen actie.In de eerste week na het verstrijken van het ultimatum bezochten de vakbonden twee locaties van de mobiele surveillance van Trigion in Amsterdam en Amstelveen. En een locatie van Securitas in Amsterdam-Zuidoost. Daar spraken zij met de beveiligers over de cao en het actietraject. In de tweede week organiseerden FNV en CNV stiptheidsacties bij de beveiligers van G4S en I-SEC op Schiphol. En deze week starten de twee vakbonden met stiptheidsacties van de Trigion-beveiligers bij de VU in Amsterdam en van de Securitas-beveiligers bij het MUMC+.Schrijver: ‘Zolang de werkgevers niet over de brug komen met een loonsverhoging in 2018, zullen wij onze acties voortzetten. De bal ligt bij de werkgevers.’ 16-07
 • Stiptheidsacties beveiligers VU Amsterdam
  Beveiligers van de Vrije Universiteit Amsterdam zetten vanaf maandag 16 juli met stiptheidsacties een week lang hun roep om een betere cao kracht bij. Dit betekent dat de beveiligers zich stipt aan de werkinstructies houden, bijvoorbeeld bij de telefoonafhandeling en de sluitingstijden van … Het bericht Stiptheidsacties beveiligers VU Amsterdam verscheen eerst op Securitymanagement.nl. 16-07
 • Beveiligers Vrije Universiteit accepteren geen nullijn dit jaar
  week lang stiptheidsactiesWerknemers en bezoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen vanaf maandagochtend 16 juli een week lang hinder ondervinden van stiptheidsacties van beveiligers. De 50 beveiligers van de VU accepteren het niet als ze dit jaar geen enkele loonsverhoging krijgen.Onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ongeveer 30.000 beveiligers in Nederland zijn mislukt. De werkgevers bieden voor 2018 een loonsverhoging van nul procent; de laatste loonsverhoging voor beveiligers dateert van januari 2017. Een ultimatum van CNV Vakmensen en FNV Beveiliging aan de werkgevers (de Nederlandse Veiligheidsbranche) is eind juni al verlopen. In de nieuwe cao willen de bonden, naast een goede loonsverhoging, ook afspraken maken over betere roosters.Onvrede groeit“We merken op steeds meer plekken in het land onvrede onder de beveiligers”, zegt actieleider Erik Maas van CNV Vakmensen. “Afgelopen week kwamen de beveiligers op Schiphol ook al in actie. Ik verwacht dat er op steeds meer plekken beveiligers een signaal gaan afgeven. Nul procent dit jaar, dat accepteren ze gewoon niet.”StiptheidsactiesDe stiptheidsacties houden in dat de beveiligers zich stipt aan de werkinstructies houden, bijvoorbeeld bij de telefoonafhandeling en de sluitingstijden van gebouwen. 16-07
 • Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg
  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Opvang (FO) hebben vrijdag 13 juli de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. In deze overeenkomst staan afspraken om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te vergroten. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar. Uit onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg en uit meerdere inspectierapporten als gevolg van ernstige incidenten is naar voren gekomen dat de veiligheid in de forensische zorg ernstig onder druk staat. Dit komt onder andere door te weinig capaciteit en teveel administratieve druk. Ook GGZ Nederland heeft recent aandacht hiervoor gevraagd. Door druk op de sector zijn de risico’s op het gebied van veiligheid toegenomen. Naar aanleiding daarvan hebben de betrokken partijen voortvarend de gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen om concrete maatregelen op te stellen. Deze zien op het terugbrengen van de administratieve lasten, het aantrekken van meer personeel, het behouden van bestaand personeel en het starten van een wervingscampagne met aandacht voor verbetering van het beeld van de forensische zorg. Met deze maatregelen worden de kwaliteit en veiligheid weer op peil gebracht. Goed gekwalificeerd personeelDe forensische zorg heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Naast het behandelen van patiënten, werkt de sector aan resocialisatie, waardoor de kans op recidive (herhaling) vermindert. Zo speelt de forensische zorg een belangrijke rol voor de veiligheid van de samenleving. De sector heeft echter door de stijgende vraag te maken met hoge druk op medewerkers en financiële middelen. Daarom komt er voor de forensisch psychiatrische afdelingen (FPA’s) en de forensisch psychiatrische klinieken (FPK’s) de komende drie jaar extra financiële ruimte. Hiermee kunnen aanbieders personeel opleiden en nieuw personeel aannemen. Ook kan er geïnvesteerd worden in de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten en medewerkers. ArbeidsmarktcampagneEr is een tekort aan goed geschoold specialistisch personeel dat op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden is. Met een gerichte arbeidsmarktaanpak willen de partijen gekwalificeerd personeel aantrekken en (zij-) instroom van nieuwe medewerkers bevorderen. De inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers wordt bevorderd. Ook start het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenspraak met onder andere de sector, begin 2019 een campagne om gericht personeel te werven. Hierin is aandacht voor verbetering van het algemeen beeld van de forensische zorg. Daarnaast stellen zorgaanbieders extra stageplekken beschikbaar en financieren instellingen een lectoraat om specialistische (HBO-) opleidingen te krijgen. Vermindering administratieve lastenNaast extra personeel moeten ook de administratieve lasten verminderd worden om meer tijd over te houden voor directe patiëntenzorg. Er worden “schrapsessies” georganiseerd om overbodige lasten weg te nemen. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, interne afspraken, de werking van ICT-systemen, overlegstructuren, vastlegging van informatie in behandeldossiers en informatiedeling met partners. Het doel is dat de administratieve lasten in 2020 met 25 procent zijn afgenomen. Minister Dekker is tevreden met de gesloten overeenkomst: “Forensische zorgaanbieders zijn een belangrijke schakel om recidive te beperken. Het is daarom essentieel voor de veiligheid van de samenleving dat de kwaliteit in deze sector op orde is. Met deze concrete maatregelen kunnen medewerkers hun werk beter en veiliger doen”. Bestuurder Joep Verbugt van GGZ Nederland ziet de gemaakte afspraken als een belangrijke stap. “Het is positief dat we tot een akkoord gekomen zijn en dat de broodnodige injectie in de sector er komt. Dit is een belangrijke eerste stap om de veiligheid in de sector te herstellen. De komende jaren gaan we hier samen met het ministerie de schouders onder zetten”.Na de zomer werkt de sector verder aan de verbetering van de aansluiting van de forensische op de reguliere zorg, het sociaal domein en de succesvolle terugkeer van (ex) forensische patiënten naar de maatschappij, in aansluiting op lopende initiatieven. 16-07

Welkom op de portal voor het Beveiligings Management

Deze website is letterlijk mede mogelijk gemaakt door en voor de beveiligings en security sector. Beveiligingsmanagement maakt het makkelijk om voor de beveiligingsmanagers, securitymanagers, bedrijfsbeveiligers, industriebeveiligers en de beveiligingstaf op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het beveiliging, en security vak te vinden. Op het beveiliging management zijn de interessantste websites uit de beveiliging en de security sector te vinden, welke mede zijn opgegeven door het beveiligingsmanagement, beveiligingsdirecteuren of eigenaren van beveiligingsbedrijven uit de beveiligings en security sector zelf, kortom mede door de meest beslissing bevoegde personen uit het beveiligings management en de security sector.

Doormiddel van o.a. een goede samenwerking met verschillende beveiligingsbedrijven uit de beveiligings sector is gevraagd een praktijk georiënteerd en gecoördineerd toeleveranciers register te maken. Doordat dat de beveiligingsmanagers en eigenaren van beveiligingsbedrijven zelf lijsten aandragen met daarin aangegeven met welke beveiligingstoeleveranciers zij zaken doen, en welke beveiligingstoeleveranciers niet, met uiteraard hun eigen visies daarbij, om op deze manier alleen de meest vertrouwde toeleveranciers voor de beveiligingsbedrijven en het beveiligingsmanagement te benaderen.

Verder vind u snel het meest actuele beveiliging nieuws uit de beveiliging en security sector voor beveiligings bedrijven, want beveiligings bedrijven vinden beveiligings ieuws van verschillende beveiligings nieuws sites belangrijk maar vooral omdat nu verschillende beveiligings nieuws sites gekoppeld staan vinden de beveiligings managers hier veel nieuws, heel veel beveiliging en security nieuws. Kortom, het beveiligings management vindt hier het nieuwste beveiligingsnieuws en security nieuws uit de beveiligings branche en alleen de beste en meest vertrouwde beveiligings toeleveranciers uit de beveiliging en security sector.

meer nieuws

12-07-2018 | Extra geld tegen oprukken onderwereld
12-07-2018 | Europol lanceert voetbalplaatjesactie van criminelen
12-07-2018 | LANCOM ontvangt Europees octrooi
11-07-2018 | Stichting Examens Brandveiligheid & Security (STEBS) van start
11-07-2018 | Wetsvoorstel over aanpak smokkelwaar in gevangenis naar Tweede Kamer
11-07-2018 | Schiphol stapt over op intelligente camera’s
11-07-2018 | Digital Shadows is Europa’s Hottest Cyber Security Company
11-07-2018 | Mimecast neemt Ataata over
10-07-2018 | Samenwerking RedSocks Security en HackDefense
10-07-2018 | Biometrische authenticatie in nieuwe versie LANCOM VPN Client
10-07-2018 | Claranet neemt NotSoSecure over
10-07-2018 | Bedrijven verzamelen meer data dan ze beveiligen
10-07-2018 | Stichting Examens Brandveiligheid & Security van start
10-07-2018 | Schiphol na stroomstoring: eerder opschalen bij incidenten
09-07-2018 | Dick Schoof nieuwe topman inlichtingendienst AIVD
09-07-2018 | Beveiligers Schiphol starten eerste acties
09-07-2018 | Politie voert actie, geen boetes voor wildplassen en foutparkeren
09-07-2018 | Blijf van de zomer maar liever thuis
09-07-2018 | Eerste acties beveiligers Schiphol van start
09-07-2018 | Stiptheidsactie beveiligers Schiphol om cao
09-07-2018 | Defensie haalt sport-apps van diensttelefoons
06-07-2018 | Privacyklachten duiden op gebrek aan governance
05-07-2018 | Veiligheidsmedewerkers NS krijgen bodycams
05-07-2018 | NS-beveiligers krijgen bodycam
05-07-2018 | Mimecast en DMARC Analyzer versterken samenwerking
04-07-2018 | WatchGuard waarschuwt voor kwaadaardige cryptominers
04-07-2018 | Duizenden nieuwe aanmeldingen bij politie voor Camera in Beeld
04-07-2018 | Smartphones vaak niet beveiligd met wachtwoord
04-07-2018 | Test met gezichtsherkenning leidt tot ophef
04-07-2018 | Nederlander maakt het zakkenrollers makkelijk

Nieuws

 • Beveiligd: Test Hoe realiseer je een perfecte ontvangst?
  De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken: Wachtwoord: … Het bericht Beveiligd: Test Hoe realiseer je een perfecte ontvangst? verscheen eerst op Securitymanagement.nl. 16-07
 • Beveiligers bij Maastricht UMC komen in actie voor goede cao
  De beveiligers van het Universitair Medisch Centrum in Maastricht (MUMC+) starten vandaag met stiptheidsacties voor een betere cao. De beveiligers, in dienst van Securitas, beginnen maandag 16 juli om 10.00 uur tot maandag 23 juli 07.00 uur. In de actieperiode zullen zij strikt volgens de zogenaamde GHS-procedure werken. Ook zullen zij technische storingen strikt volgens de procedure afhandelen.De beveiligers zijn onder andere verantwoordelijk voor het sleutelbeheer. Tanja Schrijver van FNV Beveiliging: ‘Ze zijn het zat dat de werkgevers nog steeds geen enkele loonsverhoging voor 2018 bieden.’ Rob Gaastra, beveiliger en kaderlid bij FNV: ‘Onze laatste loonsverhoging was 2 procent in januari 2017. Als we er in 2018 niets bij krijgen, dan gaat onze koopkracht hard achteruit in die twee jaar. Voor ons is dat onacceptabel.’Na lang onderhandelen over de cao Particuliere Beveiliging zonder een stap verder te komen, stelden FNV Beveiliging en CNV Vakmensen de werkgevers in de beveiligingsbranche op 13 juni jl. een ultimatum. Het ultimatum liep af op 30 juni zonder enige toenadering van werkgevers. Sindsdien voeren de twee vakbonden samen actie.In de eerste week na het verstrijken van het ultimatum bezochten de vakbonden twee locaties van de mobiele surveillance van Trigion in Amsterdam en Amstelveen. En een locatie van Securitas in Amsterdam-Zuidoost. Daar spraken zij met de beveiligers over de cao en het actietraject. In de tweede week organiseerden FNV en CNV stiptheidsacties bij de beveiligers van G4S en I-SEC op Schiphol. En deze week starten de twee vakbonden met stiptheidsacties van de Trigion-beveiligers bij de VU in Amsterdam en van de Securitas-beveiligers bij het MUMC+.Schrijver: ‘Zolang de werkgevers niet over de brug komen met een loonsverhoging in 2018, zullen wij onze acties voortzetten. De bal ligt bij de werkgevers.’ 16-07
 • Stiptheidsacties beveiligers VU Amsterdam
  Beveiligers van de Vrije Universiteit Amsterdam zetten vanaf maandag 16 juli met stiptheidsacties een week lang hun roep om een betere cao kracht bij. Dit betekent dat de beveiligers zich stipt aan de werkinstructies houden, bijvoorbeeld bij de telefoonafhandeling en de sluitingstijden van … Het bericht Stiptheidsacties beveiligers VU Amsterdam verscheen eerst op Securitymanagement.nl. 16-07
 • Beveiligers Vrije Universiteit accepteren geen nullijn dit jaar
  week lang stiptheidsactiesWerknemers en bezoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam kunnen vanaf maandagochtend 16 juli een week lang hinder ondervinden van stiptheidsacties van beveiligers. De 50 beveiligers van de VU accepteren het niet als ze dit jaar geen enkele loonsverhoging krijgen.Onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ongeveer 30.000 beveiligers in Nederland zijn mislukt. De werkgevers bieden voor 2018 een loonsverhoging van nul procent; de laatste loonsverhoging voor beveiligers dateert van januari 2017. Een ultimatum van CNV Vakmensen en FNV Beveiliging aan de werkgevers (de Nederlandse Veiligheidsbranche) is eind juni al verlopen. In de nieuwe cao willen de bonden, naast een goede loonsverhoging, ook afspraken maken over betere roosters.Onvrede groeit“We merken op steeds meer plekken in het land onvrede onder de beveiligers”, zegt actieleider Erik Maas van CNV Vakmensen. “Afgelopen week kwamen de beveiligers op Schiphol ook al in actie. Ik verwacht dat er op steeds meer plekken beveiligers een signaal gaan afgeven. Nul procent dit jaar, dat accepteren ze gewoon niet.”StiptheidsactiesDe stiptheidsacties houden in dat de beveiligers zich stipt aan de werkinstructies houden, bijvoorbeeld bij de telefoonafhandeling en de sluitingstijden van gebouwen. 16-07
 • Overeenkomst voor veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg
  Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Opvang (FO) hebben vrijdag 13 juli de meerjarenovereenkomst Forensische Zorg getekend. In deze overeenkomst staan afspraken om de werkdruk te verlagen en de veiligheid te vergroten. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar. Uit onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg en uit meerdere inspectierapporten als gevolg van ernstige incidenten is naar voren gekomen dat de veiligheid in de forensische zorg ernstig onder druk staat. Dit komt onder andere door te weinig capaciteit en teveel administratieve druk. Ook GGZ Nederland heeft recent aandacht hiervoor gevraagd. Door druk op de sector zijn de risico’s op het gebied van veiligheid toegenomen. Naar aanleiding daarvan hebben de betrokken partijen voortvarend de gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen om concrete maatregelen op te stellen. Deze zien op het terugbrengen van de administratieve lasten, het aantrekken van meer personeel, het behouden van bestaand personeel en het starten van een wervingscampagne met aandacht voor verbetering van het beeld van de forensische zorg. Met deze maatregelen worden de kwaliteit en veiligheid weer op peil gebracht. Goed gekwalificeerd personeelDe forensische zorg heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Naast het behandelen van patiënten, werkt de sector aan resocialisatie, waardoor de kans op recidive (herhaling) vermindert. Zo speelt de forensische zorg een belangrijke rol voor de veiligheid van de samenleving. De sector heeft echter door de stijgende vraag te maken met hoge druk op medewerkers en financiële middelen. Daarom komt er voor de forensisch psychiatrische afdelingen (FPA’s) en de forensisch psychiatrische klinieken (FPK’s) de komende drie jaar extra financiële ruimte. Hiermee kunnen aanbieders personeel opleiden en nieuw personeel aannemen. Ook kan er geïnvesteerd worden in de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten en medewerkers. ArbeidsmarktcampagneEr is een tekort aan goed geschoold specialistisch personeel dat op de arbeidsmarkt moeilijk te vinden is. Met een gerichte arbeidsmarktaanpak willen de partijen gekwalificeerd personeel aantrekken en (zij-) instroom van nieuwe medewerkers bevorderen. De inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers wordt bevorderd. Ook start het ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenspraak met onder andere de sector, begin 2019 een campagne om gericht personeel te werven. Hierin is aandacht voor verbetering van het algemeen beeld van de forensische zorg. Daarnaast stellen zorgaanbieders extra stageplekken beschikbaar en financieren instellingen een lectoraat om specialistische (HBO-) opleidingen te krijgen. Vermindering administratieve lastenNaast extra personeel moeten ook de administratieve lasten verminderd worden om meer tijd over te houden voor directe patiëntenzorg. Er worden “schrapsessies” georganiseerd om overbodige lasten weg te nemen. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, interne afspraken, de werking van ICT-systemen, overlegstructuren, vastlegging van informatie in behandeldossiers en informatiedeling met partners. Het doel is dat de administratieve lasten in 2020 met 25 procent zijn afgenomen. Minister Dekker is tevreden met de gesloten overeenkomst: “Forensische zorgaanbieders zijn een belangrijke schakel om recidive te beperken. Het is daarom essentieel voor de veiligheid van de samenleving dat de kwaliteit in deze sector op orde is. Met deze concrete maatregelen kunnen medewerkers hun werk beter en veiliger doen”. Bestuurder Joep Verbugt van GGZ Nederland ziet de gemaakte afspraken als een belangrijke stap. “Het is positief dat we tot een akkoord gekomen zijn en dat de broodnodige injectie in de sector er komt. Dit is een belangrijke eerste stap om de veiligheid in de sector te herstellen. De komende jaren gaan we hier samen met het ministerie de schouders onder zetten”.Na de zomer werkt de sector verder aan de verbetering van de aansluiting van de forensische op de reguliere zorg, het sociaal domein en de succesvolle terugkeer van (ex) forensische patiënten naar de maatschappij, in aansluiting op lopende initiatieven. 16-07
NBC Beveiliging