Proline MekuNederlandse Uniform Academie

Geen extra maatregelen om Waddentoerist te weren, parkeerterreinen bij stranden Haaglanden dicht


De veiligheidsregio Fryslân heeft besloten dat de toegangswegen naar de veerponten van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog niet worden afgesloten. Wel wordt in de gaten gehouden of het op de parkeerplaatsen bij de terminals niet te druk wordt.
Lees Meer

meer nieuws

NBC Beveiliging